Logo

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tháng 4 - Tháng 10.2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Thông qua Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; Đồng thời, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

Thể lệ cuộc thi

 • Ban Thư ký rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện dự thi về nội dung và hình thức; sau đó Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

 • Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng bán kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

 • Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng chung kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

Cơ cấu giải thưởng

Kế hoạch sự kiện

 • Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi.
  Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi.

 • Triển khai, phát động Cuộc thi.
  Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về Cuộc thi trên các kênh thông tin.

 • Tập huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng KNĐMST.

 • Tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và công bố kết quả Cuộc thi

 • Xây dựng Phóng sự tổng hợp về Cuộc thi.
  Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo.

 • Tập huấn về kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp.

0 +
Lượt đăng ký
0 +
Hồ sơ hợp lệ
0 +
Nhà tài trợ
0 +
Đại biểu tham dự

Tin tức - Sự kiện

Thư viện hình ảnh

Tổng cộng0    

Đơn vị tài trợ

Trình diễn đơn vị tài trợ

Đăng ký trực tuyến

Tải mẫu hồ sơ đăng ký, điền thông tin, đăng ký và đính kèm mẫu hồ sơ

Thông tin bắt buộc
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung:
File đính kèm: .doc|.docx|.pdf|.rar|.zip
CAPTCHA image
Nhập mã hiển thị ở hộp dưới đây
Công khai (điện thoại, email):